tirsdag 16. september 2008

VIP

I løpet av uke 41 og 42 vil alle elever på VG1 her på Sandvika ha fokus på psykisk helse. Alle er vi på en eller annen måte opptatt av helsa vår. Vi tenker på hva vi spiser, hvor mye vi trener, at vi får nok søvn osv, men har dere noen gang tenkt på at vi også har en psykisk helse?

Sandvika videregående skole er en av mange videregående skoler som deltar i det nasjonale VIP-programmet (Veiledning og Informasjon om Psykiske helse hos ungdom).
I korte trekk går VIP-programmet ut på å veilede og informere lærere og elever om psykisk helse og psykiske problemer hos ungdom. Hovedmålet med programmet er å ”Gjøre elever bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak som kan oppsøkes ved psykiske problemer og lidelser.”

VIP-programmet ønsker å sette søkelys på vanlige ungdomsproblemer. Mange går rundt med ulike typer problemer, særlig i forbindelse med overgangen mellom barn og voksen. I basisgruppetimene vil vi jobbe med et eget studiehefte utarbeidet i forbindelse med VIP-programmet, og hver klasse vil også få besøk av en fagperson fra psykisk helsetjeneste som sammen med helsesøster vil gi mer informasjon, svare på spørsmål, diskutere osv.

Det er sikkert mange av dere som går rundt og lurer på ting i forhold til både egen og andres helse. På VIP-siden på It's Learning er det mulig å sende inn anonyme spørsmål til helsesøster og de som kommer fra psykisk helsetjeneste. Det kan også være lurt at dere prater med hverandre og med de hjemme om dette temaet.

Ingen kommentarer: