onsdag 19. november 2008

Muntlige presentasjoner, uke 49

I løpet av fagdagen i uke 49 skal alle holde en individuell presentasjon av en novelle. Dere må velge en av fire noveller, og dere må fokusere på ting som tematikk, miljø- og personskildring og bruk av virkemidler. I tillegg må dere tenke på hvordan dere skal legge opp presentasjonen og formidle stoffet deres. Dere får ikke ha med dere PCene deres under presentasjonen denne gangen, rett og slett fordi dere også trenger å øve dere på å formidle på andre måter enn ved hjelp av PC. Mer informasjon om hva presentasjonen skal inneholde og hva som vurderes finner dere her.

Ingen kommentarer: