onsdag 18. mars 2009

Bloggoppgave uke 12: vurdering og evaluering av reklameprosjektet

Dere har nå jobbet med reklameprosjektene deres siden vinterferien og har kommet til veis ende. Presentasjonene er unnagjort og klassevinneren er kåret. Tiden er kommet for å ta en gjennomgang og evaluering av prosessen. Som sagt er det mye som kunne vært bedre organisert fra vår side, og trolig er det ting dere også kunne ha gjort annerledes. Forsøk likevel å holde fokus på hva som har vært positivt og lærerikt i denne perioden, og si noe om hvordan du vurderer både din gruppes produkt og produktene til de andre i klassen.

Innlegget ditt bør være minimum 200 ord.

Foto: wikipedia

Ingen kommentarer: