tirsdag 7. oktober 2008

Hvorfor skal du blogge på skolen?

Klassebloggen har allerede vært oppe og gått noen uker, og nå har  tiden kommet for at dere skal begynne å blogge på egenhånd. Vi startet med blogging her på Sandvika vgs forrige skoleår, og det vi har sett er at blogging gir elevene en anledning til å: Katt

 • øke deres digitale kompetanse
 • lage sammensatte tekster
 • reflektere over fagstoff
 • gi uttrykk for tanker og meninger
 • få formelle og uformelle tilbakemeldinger fra lærer og medelever
 • dele med andre
 • lage personlige, kreative blogginnlegg
 • få utløp for skriveglede
 • få en samlet oversikt over hva de har jobbet med gjennom tid

For meg som lærer er bloggene deres et hjelpemiddel til å:

 • få et riktigere/bredere inntrykk av de "stille" elevene
 • skape et annet forum enn klasserommet for å kunne gi andre typer tilbakemeldinger
 • legge til rette for å utvikle elevenes digitale kompetanse
 • gi opplæring i utvikling av sammensatte tekster
 • bruke bloggen som en del av vurderingsgrunnlaget i norsk skriftlig
 • få en samlet dokumentasjon av hva eleven har jobbet med over tid
 • bruke blogginnlegg som grunnlag for diskusjoner i klassen
 • bruke blogginnlegg som utgangspunkt for muntlig eksamen

Bloggen du nå oppretter skal først og fremst brukes til faglig refleksjon til tema og emner knyttet opp mot norskfaget. Du står imidlertid fritt til å skrive om andre ting på bloggen din også, men husk at bloggen ikke skal være en Face Book 2. Jeg forventer at bloggen din oppdateres jevnlig. I begynnelsen vil dere få konkrete oppgaver som skal skrives inn her, senere kaster jeg ballen mer og mer over til dere. Jeg har som mål at jeg skal kommentere på bloggene deres en gang pr. måned, og jeg oppfordrer dere også til å kommentere på hverandres blogger.

Ved sluttenLate night av hver termin vil du få karakter på bloggen din. Jeg ønsker at dere skal være med på å bestemme vurderingskriteriene når vi har kommet godt i gang. Karakteren du får på bloggen teller i norsk hovedmål. 


Foto: Literary Cat
Late Night

Ingen kommentarer: